İbrahim İbicek

Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi

1 Aralık 2017 tarihi itibariyle kurucu başkanlığını üstlendiğim ve başkanlığına devam etmekte olduğum bilimden doğaya kültürden sanata spordan eğitimlere dolu dolu meclisimiz hakkında kısaca şunları söyleyebiliriz..

 

Gençlik Meclisi Sivas’da yaşayan gençlerin bilime, doğaya,  kültüre, sanata ve spora dair  meraklarına ve gelişimlerine ilişkin bünyemizde düzenlediğimiz etkinliklerle ve projelerle katılımlarını gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sunarak hayata dair ufuklarının açılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

İl bünyesinde “Ortak Akıl” kavramını ön planda tutarak Üniversite, Liseler, Kamu kurum kuruluşları-odalar, Vakıflar-Dernekler-STÖ’ler arasından genç temsilcilerin katılımları ile kurullar oluşturup, Sivas’da gençlerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek öncelikli sorumluluklarımız arasındadır.

Misyon

Gençlik meclisi olarak tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı il bünyesindeki tüm gençlik grupları arasında temsili sağlayarak “Ortak Akıl” oluşturmak ve bu akıl doğrultusunda gençlerin araştırmacı, ilgili, sanata, kültüre ve bilime saygılı, özgüveni yüksek, farkındalık kazanmış, iletişimi güçlü ve kişisel gelişimini tamamlamış bireyler olmasını sağlamaktır.

Vizyon 

Üniversiteler ve liseler başta olmak üzere;

  • Gençlerin ilgi alanlarına göre faaliyetler planlamak,
  • Gençleri olumsuz örnek teşkil eden tüm alışkanlıklardan, hareket ve davranışlardan uzak tutmak,
  • Sportif, entelektüel, kültürel, edebi, sanatsal ve sosyal açıdan katılabilecekleri programlar planlamak ve katılım imkanları sağlamak,
  • Gençleri ırk, cinsiyet, yaş, din, mezhep, fiziksel vb ayrımlardan uzak tutarak bir araya getirip sinerji oluşturmak,
  • Söyleşi, seminer, konferans, panel, gezi, sosyal aktiviteler düzenleyerek gençlerin toplumda sosyallik kazanmasını ve kendini geliştirmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

 

Vee bazı kareler…

 


Yorumsuz bu yazıda Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Yorum Bölümü